Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εδώ θα βρείτε παλαιότερες και τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου

Εδώ θα βρείτε τα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου, χρηματοδοτούμενα και μη

Εδώ θα βρείτε επιστημονικές εργασίες που συνδέονται με την ψηφιακή εκπαίδευση

Καλωσόρισμα

Αγαπητοί επισκέπτες και επισκέπτριες του ιστότοπου

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση ιδρύθηκε το 2018 στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Αφετηρία για την ίδρυσή του υπήρξαν αφενός η αγωνία των φοιτητών μας, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή κατάρτιση για τη σταδιοδρομία τους ως εκπαιδευτικών και αφετέρου τα διαρκή αιτήματα των εκπαιδευτικών της Θράκης για μια πιο στενή και συστηματική σύνδεση με το Πανεπιστήμιο.

Εκδηλώσεις του εργαστηρίου

Εδώ θα βρείτε τις επιστημονικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το Εργαστήριο

Άλλες εκδηλώσεις

Εδώ θα βρείτε εκδηλώσεις που διοργανώνουν εργαστήρια και φορείς με ανάλογη θεματολογία

Αποθετήριο διδακτικών σεναρίων

Ως εκπαιδευτικοί έχουμε πάντοτε επίγνωση της διδακτικής πορείας που ακολουθούμε; Πολλές φορές όχι. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι η διδασκαλία δεν είναι «συνταγές» και δεν αποτελείται από προαποφασισμένα/γραμμικά στάδια, τα διδακτικά σενάρια φαίνεται να αποτελούν την «πυξίδα» του σύγχρονου εκπαιδευτικού.

Διδακτικά Σενάρια-Διδακτικά Σενάρια Πρωτοβάθμια

Διδακτικά σενάρια για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διδακτικά Σενάρια Δευτεροβάθμια

Διδακτικά σενάρια για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση