Αποθετήριο διδακτικών σεναρίων

Ως εκπαιδευτικοί έχουμε πάντοτε επίγνωση της διδακτικής πορείας που ακολουθούμε; Πολλές φορές όχι. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι η διδασκαλία δεν είναι «συνταγές» και δεν αποτελείται από προαποφασισμένα/γραμμικά στάδια, τα διδακτικά σενάρια φαίνεται να αποτελούν την «πυξίδα» του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Η αξιοποίηση μιας σειράς διδακτικά και παιδαγωγικά προσανατολισμένων βημάτων και δραστηριοτήτων συμβάλλουν στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Για τους παραπάνω λόγους, στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα βρείτε ολοκληρωμένα διδακτικά σενάρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μπορείτε να αξιοποιήσετε στα φιλολογικά σας μαθήματα. Πειραματιστείτε και τολμήστε…

Προσοχή: Η χρήση των διδακτικών σεναρίων είναι ελεύθερη, με την προϋπόθεση όσοι τα αξιοποιήσετε να αναφέρετε το όνομα του δημιουργού και το link (σύνδεσμο) της ιστοσελίδας του εργαστηρίου (https://resedulab.he.duth.gr/).

Διδακτικά Σενάρια-Διδακτικά Σενάρια Πρωτοβάθμια

Διδακτικά σενάρια για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διδακτικά Σενάρια Δευτεροβάθμια

Διδακτικά σενάρια για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση