Μέλη προσωπικό

Το προσωπικό, τα μέλη και οι συνεργάτες του εργαστηρίου, οι οποίοι συμμετέχουν και στηρίζουν τις ερευνητικές προσπάθειες του εργαστηρίου 

Μέλη Δ.Ε.Π.

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Εργαστηρίου 

LVP_3794
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Άγγελος Παληκίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτικής της Ιστορίας

Υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες

Οι Ερευνητές του Εργαστηρίου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Αλέξανδρος Τενεκετζής

Ιστορικός τέχνης, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Μενέλαος Τζιφόπουλος

Διδάκτωρ του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση “Σχολική Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση”

Υποψήφια διδάκτορας

Πηνελόπη Τσατσούλη

Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού του Α.Π.Θ.

Υποψήφια διδάκτορας

Έλενα Μαυρουδή

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ., με μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο τμήμα.

Συνεργάτες

Οι Συνεργάτες του Εργαστηρίου, Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας

Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Κυριάκος Σγουρόπουλος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας