Στόχοι - Καταστατικό - ΦΕΚ ίδρυσης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ​

A. Εκπαιδευτικός - διδακτικός

  1. Σχεδιασμός-οργάνωση-πραγματοποίηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων εργαστηριακού χαρακτήρα με βάση την ψηφιακή τεχνολογία (π.χ. Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Διδασκαλία της Ιστορίας με τη Χρήση Πηγών, Διδακτική της Τοπικής Ιστορίας)
  2. Φιλοξενία άλλων μαθημάτων που περιλαμβάνουν στο διάγραμμά τους σχετική ενότητα (π.χ. Αρχαιολογία, Δημόσια Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Λαογραφία)
  3. Οργάνωση διαδικτυακών διαλέξεων συγχρονικής επικοινωνίας (Ισραήλ, Κύπρος, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Αθήνα με θέματα που αφορούν στην ιστορική εκπαίδευση και τη δημόσια ιστορία στην Ελλάδα και στον κόσμο)
  4. Οργάνωση σεμιναρίων για φοιτητές του ΤΙΕ πάνω στις DIGITAL HUMANITIES (η πρώτη έγινε τον Απρίλιο 2019)
  5. Οργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της Θράκης.

B. Ερευνητικός

  1. Υποβολή προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα (α) ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΡΑΚΗ με επιστ. υπεύθυνο τον Άγγ. Παληκίδη (προϋπολογισμός 700.000 ) και (β) Χαρτογραφώντας τους πρώιμους γεωργούς στη Θράκη με επιστ. υπεύθυνη την Ντούσανκα Χριστίνα Ούρεμ-Κώτσου (εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 200.000 ).
  2. Σχεδιασμός, πραγματοποίηση και αξιολόγηση πειραματικών διδασκαλιών με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας με καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων (π.χ. μάθημα Βυζαντινής Ιστορίας σε μαθητές Γυμνασίου).
  3. Έρευνα πάνω στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ιστορικής σκέψης των φοιτητών του ΤΙΕ (σχεδιάζεται σε συνεργασία με διδάσκοντα Παιδαγωγικής).
  4. Οργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων (π.χ. σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και το Εργαστήριο για τη Μελέτη του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης στο ελληνικό κράτος διοργανώνουμε στις 8-10 Μαΐου 2020 συνέδριο με θέμα «Θράκη (19ος – 21ος αιώνας). Μετακινήσεις πληθυσμών, προσφυγική μνήμη, ταυτότητες, βιώματα, εκπαίδευση»
  5. Συνεργασία με ανάλογα ερευνητικά εργαστήρια στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών προγραμμάτων (Τμήμα Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ, RISE του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ).