Συνεργασίες

Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση

συνεργάζεται με το CeDiS (Center for Digital Systems) στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

Διαβάστε Περισσότερα