Παιδική εργασία κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση

Δημιουργός: Ευτυχία Καρύδα (φοιτήτρια) Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο πραγματεύεται την παιδική εργασία κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση τον 19οαιώνα. Αξιοποιούνται αποσπάσματα από λογοτεχνικά βιβλία σε φύλλα εργασίας και μαρτυρίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με το υλικό που συλλέχθηκε, οι στόχοι που τέθηκαν είναι γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί. Το σενάριο αξιοποιεί τις αρχές  του εποικοδομισμού και στηρίζεται …

Παιδική εργασία κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση Διαβάστε Περισσότερα »