Εγκαταστάσεις υποδομές

Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο στεγάζεται σε αίθουσα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας και διαθέτει νησίδα με 18 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα τοπικό εξυπηρετητή (server), εκτυπωτή, διαδραστικό πίνακα και σαρωτή μικροφίλμ και εγγράφων.  Στον εξυπηρετητή του εργαστηρίου είναι εγκατεστημένη η εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle, στην οποία αναρτώνται ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο προπτυχιακών μαθημάτων εξειδίκευσης