Ο Β ΄Παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα

Δημιουργός: Μαρία Γεωργίου (φοιτήτρια) Το συγκεκριμένο παράδειγμα διδακτικού σεναρίου στο μάθημα της ιστορίας αποτελεί μία σύγχρονη εναλλακτική πρόταση, διαφοροποιημένη από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, βασιζόμενη πάντα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας καθώς οι διδακτικοί, γνωστικοί στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου είναι αρχικά η κατανόηση από τους μαθητές του …

Ο Β ΄Παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα Διαβάστε Περισσότερα »