Ερευνητικά προγράμματα

Εδώ θα βρείτε τα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου, χρηματοδοτούμενα και μη

Ψηφιακή Θράκη: χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

Πρόσκληση 111 «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», 5047264

Προϋπολογισμού: 460.040,00 €

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Άγγελος Παληκίδης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκη

Διαβάστε περισσότερα

MAPFARM:
Χαρτογραφώντας τους πρώιμους γεωργούς στη Θράκη

Πρώτη προκήρυξη ερευνητικών
έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες 

και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού
μεγάλης αξίας

Προϋπολογισμού: 200.000,00 €

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκη

Διαβάστε περισσότερα