Το Τυχερό κατά τη μεταιχμιακή για την ιστορία του δεκαετία του 1960-70

Τίτλος : «Ένας σύγχρονος μαθητής από το Τυχερό συνομιλεί με έναν “συμμαθητή του” της δεκαετίας του ’60»

Δημιουργός: Ιωάννα Κατσιρμά, (εκπαιδευτικός)

Το σενάριο εντάσσεται στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σποδών για το μάθημα της Ιστορίας και συνδέεται με την ενότητα της Στ΄ τάξης του δημοτικού, με τίτλο «Η Ελλάδα στον 20οαιώνα». Συμφωνεί με τους γενικούς σκοπούς και τους ειδικούς στόχους του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας και ειδικότερα της Τοπικής Ιστορίας. Συγκεκριμένα, οι στόχοι που λαμβάνονται υπόψη και σχετίζονται με τη διδακτική της Τοπικής Ιστορίας είναι οι ακόλουθοι

Οι μαθητές/τριες: 

Να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους, να την εκτιμήσουν και να την εντάξουν στη Γενική Ιστορία.

Να έρθουν σε επαφή με ιστορικά στοιχεία ερευνήσιμα και προσιτά.

Να εθιστούν στην παρατήρηση και την έρευνα συγκεκριμένων ιστορικών χώρων.

Να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση θεμάτων της Τοπικής Ιστορίας.

Να ευαισθητοποιηθούν για προβλήματα της τοπικής κοινωνίας