Η ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου

Δημιουργός: Νικόλαος Ανετάκης, (φοιτητής)

Το διδακτικό αυτό σενάριο αφορά στην ανίχνευση και κατανόηση της προσωπικότητας του Ελευθέριου Βενιζέλου, με τη βοήθεια ιστορικών πηγών και της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα με τη μελέτη των πληροφοριών, που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο, για την περίοδο που έζησε και έδρασε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης, οι μαθητές θα αντλήσουν πληροφορίες για τη ζωή, τη δράση και το έργο του. Το παρόν διδακτικό σενάριο στοχεύει, αφενός μεν, στην εξοικείωση των μαθητών  με την φυσιογνωμία του Ελευθέριου Βενιζέλου, αφετέρου δε, γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης και ουσιαστικής κατανόησης του ευρύτερου πολιτικού και κοινωνικού πλαισίου, στο οποίο ο Βενιζέλος έδρασε πολιτικά. Παράλληλα, η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον διδασκαλίας, η οποία ξεφεύγει από τα στενά όρια της αίθουσας και «απλώνεται»σε αναζητήσεις και παρουσιάσεις ενός πολυποίκιλου υλικού