Ψηφιακή Θράκη: χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με διευθυντή τον κ. Άγγελο Παληκίδη, αναπληρωτή καθηγητή Διδακτικής της Ιστορίας, σε σύμπραξη με το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Σύνταξης, Μορφολογίας, Φωνητικής και Σημασιολογίας +ΜόρΦωΣη, του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με διευθύντρια την κα Ζωή Γαβριηλίδου, καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, υλοποιούν το ερευνητικό έργο:

«Ψηφιακή Θράκη: χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος»

Στόχος του έργου είναι η σύσταση μιας ερευνητικής υποδομής και η υλοποίηση μιας ψηφιακής ερευνητικής πλατφόρμας που θα καταγράφει, θα ταξινομεί, θα μελετά, θα οργανώνει και θα μετασχηματίζει το ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής της Θράκης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση, τη διάσωση και την προβολή του ψηφιοποιημένου υλικού προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας, των επαγγελματιών του τουρισμού αλλά και των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών-περιηγητών. Η καινοτόμος αυτή πλατφόρμα θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία περιήγησης σε πολιτιστικούς χώρους μιας ευρείας περιοχής με ποικίλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής, όπως η επαυξημένη πραγματικότητατεχνολογίες σημασιολογικού ιστούεπίγνωση πλαισίου και ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα, με απώτερο στόχο τη δημιουργία νέων μορφών διαδραστικής πολιτισμικής εμπειρίας

Οργανωτική βάση και τελικός αποδέκτης του πολυτροπικού υλικού που θα συγκεντρωθεί και θα συνταχθεί (γραπτού, εικονιστικού, ηχητικού και πολυμεσικού) θα είναι ένας ψηφιακός διαδραστικός χάρτης. Θα προσφέρονται ποικίλες περιηγητικές προτάσεις γνωριμίας με τον υλικό και άυλο θρακικό πολιτισμό στην ιστορική και συγχρονική του διάσταση, μονοθεματικές ή πολυθεματικές. Θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα εξυπηρετεί ως σύστημα συλλογής, τεκμηρίωσης, διασύνδεσης και δημοσιοποίησης ψηφιοποιημένου υλικού. Η πλατφόρμα θα μπορεί να ενσωματώσει και να παρέχει ελεύθερα κείμενο, γραφικά, εικόνες, βίντεο, ήχο και μεταδεδομένα.

Ο διαδραστικός ψηφιακός χάρτης θα είναι προσβάσιμος σε άτομα με προβλήματα όρασης, ενώ θα καταγράφει με λεπτομέρεια προσβάσιμες διαδρομές για άτομα με ειδικές ανάγκες αξιοποιώντας ελεύθερο ανοικτού κώδικα λογισμικό (HTML, PHP, και Javascript).

Τέλος, θα σχεδιαστούν και θα αναρτηθούν ειδικά διαμορφωμένες και προσαρμοσμένες στην ηλικία και τη σχολική βαθμίδα προτάσεις εκπαιδευτικών εκδρομών, ενώ θα συγκροτηθούν και προτάσεις που θα απευθύνονται σε ομάδες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, τα οποία θα επιλέξουν τη Θράκη για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επιστημονικών προγραμμάτων ή θερινών σχολείων.