Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα – Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς

Παληκίδης Άγγελος, (2020), Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα – Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς, Κέντρο Ψηφιακών Συστημάτων, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.