Ζητήματα Ιστοριογραφίας και Διδακτικής της Ιστορίας_ Επιστημονικό Συνέδριο, Κομοτηνή 3-5 Νοεμβρίου 2023

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών σε συνεργασία με το Εργαστήριό μας διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ζητήματα Ιστοριογραφίας και Διδακτικής της Ιστορίας». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Κομοτηνή στις 3-5 Νοεμβρίου 2023, σε χώρους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Π. Τσαλδάρη 1, κτίριο Β’ Παλιάς Νομικής). Θα παρουσιαστούν 62 εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το Συνέδριο στην ιστοσελίδα: https://dddpms.bscc.duth.gr/conference2023  

όπου μπορείτε να κάνετε εγγραφή μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Συνημμένα, το πρόγραμμα του συνεδρίου.