Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: Το πρόγραμμα “Ψηφιακή Θράκη”_Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Ο Άγγελος Παληκίδης, επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Ψηφιακή Θράκη: χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος» και τα μέλη, Μενέλαος Τζιφόπουλος και Δήμητρα Κελέση, συμμετέχουν στην παιδαγωγική συνάντηση:

Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: Το πρόγραμμα “Ψηφιακή Θράκη” 

H συνάντηση πραγματοποιείται από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (Π.Ε.Ε.) – Παράρτημα Μακεδονίας 

σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ν.Ε.) ,

την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 7-9 μ.μ. στην αίθουσα 111 του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα