ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2022-2023

Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια και τα σεμινάρια του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.