ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ Workshop 19-21 ΜΑΪΟΥ 2022 – ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ Workshop  19-21 ΜΑΪΟΥ 2022

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φλώρινα
ΑΙΘΟΥΣΑ: Εργαστήριο Τοπικής Ιστορίας

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Ερευνών – Π.Ε.Κ. ΤΗΜΕΝΟΣ, Π.Δ.Μ.
Εργαστήριο Τοπικής Ιστορίας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Π.Δ.Μ.
Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας & Εφαρμογών στην Εκπαίδευση,Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, Δ.Π.Θ. / Ερευνητικό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΡΑΚΗ
Εργαστήριο Τοπικής Ιστορίας